เวิลด์ 30 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 1348
หมู่บ้านทั้งหมด: 4.796 (3.56 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 3.699
หมู่บ้านคนเถื่อน: 1.097
หมู่บ้านโบนัส: 226
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 74 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 37
ข้อความที่ถูกส่ง: 20.589 (15.27 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 5.105 (3.79 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 3.734 (2.77 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 564 (0.42 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 70
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 738
คะแนนทั้งหมด: 10.464.605 (7.763 ต่อผู้เล่น, 2.182 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 96.541.410
 • 102.319.772
 • 111.175.800
กองกำลังทั้งหมด:
 • 2,252 ล้าน
 • 2,054 ล้าน
 • 1,542 ล้าน
 • 834.841
 • 449.859
 • 777.889
 • 47.206
 • 145.880
 • 99.773
 • 88.697
 • 1.218
 • 532
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 1671
 • 1523
 • 1144
 • 619
 • 334
 • 577
 • 35
 • 108
 • 74
 • 66
 • 1
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 470
 • 428
 • 322
 • 174
 • 94
 • 162
 • 10
 • 30
 • 21
 • 18
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: fpeachy123
เผ่าใหม่ล่าสุด: ดด

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 09:17