หอเกียรติยศ - เวิลด์ 30

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
TIGA
วันที่ 02.02.2018 เวลา 17:00

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
TIGA
วันที่ 13.12.2017 เวลา 02:41

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
TIGA
วันที่ 15.11.2017 เวลา 12:44

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
TIGA
วันที่ 10.10.2017 เวลา 07:38

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
TIGA
วันที่ 05.01.2018 เวลา 10:16

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
TIGA
วันที่ 14.10.2017 เวลา 07:13

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
PlUsMiNuS
วันที่ 15.01.2018 เวลา 21:24

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
apichai99
วันที่ 14.10.2017 เวลา 15:10

รางวัลประจำวันจาก 2018-03-20

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
asiwut

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
BEE.BEE

ผู้สนับสนุนประจำวัน
naiord

นักปล้นสะดมประจำวัน
Mentay..**

นักปล้นสะดมประจำวัน
ujin

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
spectre